Pikéthy Konzi
Iskola

Oktatás

Alapvető oktatási struktúra

Iskolánk zeneművészeti szakgimnázium, azaz olyan érettségit adó középiskola, ahol a közismereti tanítás mellett az oktatás fő irányvonala a zene.

A Pikéthy Konziban kétféle képzést nyújtunk: a közép- és emelt szintű érettségire felkészítő 4+1 éves középiskolai képzést, amely közismereti és zenei (szakmai) oktatásból áll; vagy pedig 2 éves érettségi utáni szakmai képzést, mely OKJ szakképesítést ad.

Elsősorban tehát zenei pályára készítjük fel diákjainkat, hogy kibontakoztathassák zenei tehetségüket, és az iskola elvégzése után felvételt nyerjenek zeneművészeti főiskolákra, a Zeneakadémiára, konzervatóriumokba, és az egyetemek, főiskolák zenei fakultásaira itthon és külföldön egyaránt.

Azok a tanulók, akik mégsem a zenei pályát választják, felvételizhetnek különböző egyetemekre, főiskolákra főként humán jellegű szakokon. Ezen diákjainknak koncentrált humán oktatásunk segítségével biztosítjuk a felvételire való felkészítést.

Az oktatás rendje

Iskolánk arra törekszik, hogy a diákok idejük jó befektetésével hatékonyan tudjanak haladni tanulmányaikban. A Pikéthy Konziban sok kiváló tanár – kiváló zenész segíti a tanulók fejlődését. A zenei oktatás, mint minden zeneművészeti szakközépiskolában, nálunk is csoportos és egyéni, hangszeres és elméleti órákból áll. Nagy hangsúlyt fektetünk továbbá a közismereti tantárgyakra is, hogy diákjaink sikeresen letehessék az érettségi vizsgákat, és hogy a zenei képzettségen kívül az általános műveltséget is birtokolják.

A közismereti oktatás (a 4+1 éves képzésben) a délelőtti órákban történik, a zenei órákra pedig általában a délután folyamán kerül sor. A zenei oktatás a következő tárgyakat foglalja magában:

 • főtárgy
 • szolfézs
 • zeneelmélet
 • zeneirodalom
 • népzene
 • kamarazene/kamaraének
 • kötelező zongora
 • énekkar vagy zenekar

Ezekhez a tárgyakhoz egyes tanszakoknál még néhány további tárgy is kapcsolódik.

Iskolánk – művészeti iskola lévén – nagy hangsúlyt fektet a humán tárgyak oktatására, mint például a történelem, a magyar, a művészettörténet és az idegen nyelvek. Ezeket a diákok kiemelt óraszámban tanulják. A közismereti oktatásnak azonban biztosítania kell azt is, hogy a diákok a 12. évfolyam végén sikeresen letehessék a közép-, vagy emelt szintű érettségi vizsgát, és esetleg nyelvvizsgát is. Ennek megfelelően a közismereti oktatás a következő tantárgyakat tartalmazza:

 • magyar nyelv és irodalom (érettségi tárgy)
 • történelem (érettségi tárgy)
 • angol/német nyelv (érettségi tárgy)
 • matematika (érettségi tárgy)
 • művészettörténet (választható érettségi tárgy)
 • informatika
 • testnevelés
 • etika
 • biológia
 • földrajz
 • fizika
 • kémia

Továbbtanulási és pályakezdési lehetőségek

Iskolánk legfontosabb feladata és kötelessége a zenei tehetséggel megáldott növendékek felfedezése, tehetségük ápolása és olyan közegbe való segítése, ahol a leginkább megvalósulhat, kibontakozhat hivatásuk.

Ennek megfelelően az érettségi vizsga után a következő lehetőségek állnak a növendékek előtt:

 • Azok a tanulók, akik a zenei pálya mellett kötelezték el magukat, felvételizhetnek Zeneművészeti Főiskolákra, a Zeneakadémiára, Konzervatóriumokba, és az egyetemek, főiskolák zenei fakultásaira itthon és külföldön egyaránt.
 • Akik középfokú zenei szakképesítést kívánnak szerezni, iskolánkban a 13. évfolyamon letehetik az OKJ szakmai vizsgát. Ennek az évfolyamnak a képzési célján túl az a jelentősége, hogy a növendékeknek rendelkezésre áll egy teljes tanév, amelynek során csak szakmai tárgyakkal foglalkoznak.
 • Akik olyan területen kívánnak továbbtanulni, ahol a humán tantárgyak alkotják a felvételi anyagát, jelentkezhetnek felsőoktatási intézményekbe (pl. tanítóképzők, tanárképző főiskolák, bölcsésztudományi karok, jogi fakultások stb.) Ezekből a tárgyakból biztosítjuk a felkészítést.
 • Akik az érettségi vizsgával lezártnak tekintik tanulmányaikat, az önálló életkezdéshez szükséges ismeretek birtokában érettségihez kötött munkakörök betöltésére jogosultak.

© MMXX Váci Bartók—Pikéthy Zeneművészeti Szakgimnázium és Zeneiskola, Alapfokú Művészeti Iskola | Utoljára frissítve: 2013. január 15.
Oldaltérkép | Impresszum | Kapcsolat | Technikai információk és hibabejelentés | Zeneiskola