Pikéthy Konzi
Hírek / Koncertek

Covid-19 higiéniai és biztonsági protokoll

A Váci Bartók—Pikéthy Zeneművészeti Szakgimnázium és Zeneiskola, AMI székhelyére vonatkozó szabályok. A telephelyeinknek otthont adó iskolákban az ott kifüggesztett szabályok az irányadók.

1. Általános összefoglaló

 • Az EMMI protokollja alapján, az iskolai nevelőtestület által hozott intézkedésekkel biztosítható a diákok, szülők szempontjából is biztonságos üzemeltetés.
 • Iskolánk COVID-19 Protokollja a honlapon és a portán is elérhető az iskolahasználók számára. A legfontosabb információkat már az első tanítási napon ismertettük diákjainkkal.
 • Az iskola vezetősége folyamatosan figyelemmel kíséri az Operatív Törzs rendelkezéseit, a hatósági intézkedéseket, valamint a szakmai és egészségügyi szervezetek naprakész információit és ajánlásait, melyeket azonnal a gyakorlatban is alkalmazunk.
 • Az iskola vezetősége folyamatosan, rendszeres gyakorisággal ellenőrzi a higiéniai előírások maximális betartását.
 • Az iskola nevelőközösségnek tájékoztatást adtunk a koronavírussal kapcsolatos tudnivalókról, teendőkről, esetleges koronavírus megbetegedés gyanúja esetén a tennivalókról.
 • Intézményünk nem fogad olyan diákot, akinél a koronavírus betegség gyanúja felmerülhet. Ilyen esetben a fertőző betegségek jelentésének rendjéről szóló 1/2014. (I. 16.) EMMI rendelet, a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet, valamint az EMMI által kiadott protokoll előírásainak megfelelően járunk el.
 • A mosdókban virucid tartalmú kézmosók kerültek kihelyezésre a diákok és a munkatársak részére.
 • A diákok által gyakran érintett felületeket (kilincsek, korlátok, csaptelepek, villanykapcsolók stb.) naponta legalább kétszer fertőtlenítjük.
 • A termeket speciális, közösségi tereket, mosdókat vírusölő fertőtlenítő tisztítószerekkel naponta takarítjuk, különös figyelmet fordítva a kiemelten használt területek fertőtlenítésére (ajtókilincsek, fogantyúk, villanykapcsolók, csaptelepek, stb.). Ennek dokumentálása a TAKARÍTÁSI NAPLÓBAN rögzítésre kerül.

2. Az intézmények látogatása, rendezvények

 • A közösségi terekben kötelező a maszk viselése!
 • A szülők, hozzátartozók, idegen személyek az iskola épületébe NEM léphetnek be.
 • Nagy létszámú tanuló vagy pedagógus egyidejű jelenlétével járó rendezvényeket, koncerteket az első félévben nem tartunk.
 • Személyes megjelenéssel járó szülői értekezleteket nem tartunk, a szükséges információkat elektronikus felületeken küldött üzenet formájában juttatjuk el a szülőkhöz.
 • A nevelési-oktatási intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló látogathatja. Kérjük a szülőket, hogy amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, a NNK aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.
 • Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmény működtetésében csak egészséges és tünetmentes dolgozó vehet részt.
 • Minden szükséges intézkedést megteszünk az intézményben az intézményi csoportosulások megelőzésére érdekében a tanév folyamán, mind az intézmény területén, mind az intézmény épülete előtt.
 • Az osztálytermekben lehetőség szerint gondoskodunk a tanulók lazább elhelyezéséről.
 • A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező.
 • A tantermekben a felületfertőtlenítést minden növendék után elvégezzük, az osztálytermekben naponta történik a fertőtlenítés.
 • A testnevelés órákat az időjárás függvényében szabad téren tartjuk. Az órák során mellőzni kell a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat.

3. Egészségügyi szempontból biztonságos környezet kialakítása

 • Az intézmény bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk, melynek használata minden belépő számára kötelező.
 • A mosdókban biztosítjuk a szappanos kézmosási lehetőséget, melyet kiegészítünk a folyosón elhelyezett vírusölő hatású kézfertőtlenítési lehetőséggel.
 • A személyi higiéné alapvető szabályairól a tanulóknak részletes, az adott korosztálynak megfelelő szintű tájékoztatást adunk. Felhívjuk a tanulók figyelmét az úgynevezett köhögési etikettre: papír zsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, majd a használt zsebkendő szemeteskukába dobása és alapos kézmosás, kézfertőtlenítés.
 • A fertőtlenítő takarítás során kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a kézzel gyakran érintett felületek (a padok, asztalok, székek, az ajtó-, ablakkilincsek, korlátok, villany- informatikai eszközök (billentyűzet, monitor, egér, egérpad, stb.), mosdók csaptelepei, WC lehúzók, stb.) hangszereket valamint a padló és a mosható falfelületek vírusölő hatású szerrel fertőtlenítésére kerüljenek.
 • Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet fordítunk a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre, mely vonatkozik minden zárt térre. A helyiségek ablakát időjárás függvényében lehetőség szerint nyitva tartjuk.
 • Az iskola aulájában a bútorokat egymástól 1,5 méteres távolságra helyeztük el.
 • Ahol erre a rendelkezésre álló tér lehetőséget ad, biztosítjuk a megfelelő fizikai távolságtartást, hogy legalább 1,5 m távolság legyen megtartható.

4. Iskola egészségügyi ellátás szabályai

 • Amennyiben a gyermeknél fertőzés tünetei észlelhetők, jelen tájékoztató ?Teendők beteg személy esetén" pontja szerinti intézkedések megtétele szükséges, mely egyidejűleg kiegészítendő a helyiség és az eszközök fertőtlenítésével, és alapos szellőztetéssel.

5. Tanulói hiányzások kezelése

 • Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik pl. tartós betegsége miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak tekintjük. Igazolt hiányzásnak tekintjük továbbá, ha a tanuló hatósági karanténba kerül, a részére előírt karantén időszakára. A karantén időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett, részt vehet az oktatásban az iskola által használt KRÉTÁBAN.
 • A tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint érvényes, azok betartása szerint járunk el.

6. Teendők beteg személy esetén

 • Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul elkülönítjük, értesítjük az iskolaegészségügyi orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. Gyermek esetén értesítjük a szülőt/ gondviselőt akinek a figyelmét felhívjuk arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát, és azt követően az orvos utasításainak alapján járjanak el.
 • A tanuló az iskolába — hasonlóan más megbetegedésekhez — kizárólag orvosi igazolással térhet vissza, melyet az intézmény elfogad, azt saját hatáskörben nem bírálhatja felül.
 • Amennyiben krónikus betegséggel élő gyermek az új koronavírus okozta járványügyi helyzet miatt speciális eljárást, védelmet igényel, erről a kezelőorvosnak kell döntenie, mely alapján tesszük meg a szükséges intézkedéseket.

7. Kommunikáció

 • Felhívjuk az iskola közösségéhez tartozók - szülők, pedagógusok, tanulóink - figyelmét, hogy hiteles forrásokból tájékozódjanak. Az oktatással kapcsolatos híreket a www.kormany.hu és a www.oktatas.hu felületein lehet/kell követni.

© MMXX Váci Bartók—Pikéthy Zeneművészeti Szakgimnázium és Zeneiskola, Alapfokú Művészeti Iskola | Utoljára frissítve: 2020. szeptember 7.
Oldaltérkép | Impresszum | Kapcsolat | Technikai információk és hibabejelentés | Zeneiskola