Kollégáink keze nyomán
 

77 elõadási darab szopránfurulyára
(oboára, hegedûre, fuvolára)
Közreadja: Lachegyi Imre

 

Ismertetõ

A 77 elõadási darab szopránfurulyára címû kotta célja, hogy hozzájáruljon az alapfokú hangszeres repertoár bõvítéséhez. A darabok kiválasztásánál Lachegyi Imre igyekezett egyrészt a legszélesebb stiláris választékot nyújtani, másrészt különbözõ nehézségi szintû anyagot összeállítani. A kötetben szereplõ mûvek legnagyobb része billentyûs hangszerre komponált darabok átirata; a kíséretek kidolgozásánál (amelyet a kiváló csembalista, Oláh Aino készített el) az egyszerûségre törekedtek, hogy akár a hangszeres tanár is kísérhesse növendékét. A kötet végére néhány népszerû kétszólamú mû került.

A kötet szerzõk szerinti elrendezésben tartalmazza a darabokat, melyek így nem feltétlenül nehézségi sorrendben követik egymást. Mivel a kiadvány nem hangszer-iskola, hanem gyûjtemény, az elõadói utasítások tekintetében csak a legszükségesebbekre szorítkozott a közreadó, a tanárokra bízva a frazeálás, dinamika, tagolások megoldását.
Tartalomjegyzék

Anonymus: Menuet
Anonymus: Gavotte
Anonymus: Bourrée
Christian Petzold (1677—1733): Menuet
Johann Sebastian Bach (1685—1750): Menuet
Johann Sebastian Bach (1685—1750): Menuet
Johann Sebastian Bach (1685—1750): Menuet
Johann Sebastian Bach (1685—1750): Menuet
Johann Sebastian Bach (1685—1750): Menuet
Johann Sebastian Bach (1685—1750): Bourrée
Johann Sebastian Bach (1685—1750): Gavotte
Georg Friedrich Händel (1685—1759): Sarabande
Georg Friedrich Händel (1685—1759): Courante
Georg Friedrich Händel (1685—1759): Gigue
Georg Friedrich Händel (1685—1759): Chaconne
Georg Friedrich Händel (1685—1759): Sonatina
Georg Friedrich Händel (1685—1759): Capriccio
Georg Friedrich Händel (1685—1759): Chaconne
Georg Philipp Telemann (1681—1767): Vivace
Georg Philipp Telemann (1681—1767): Sonatina
Georg Philipp Telemann (1681—1767): Sonatina
Georg Philipp Telemann (1681—1767): Fantasia
Henry Purcell (1659—1695): Air
Domenico Scarlatti (1685—1757): Menuet
Domenico Scarlatti (1685—1757): Aria
Jean—Philippe Rameau (1683—1764): Menuet
Giuseppe Sammartini (1695—1750): Gigue
Benedetto Giacomo Marcello (1686—1739): Largo e Allegretto
Eichner Ernst (1740—1777): Allegro
Anna Bon (1739— ?): Allegro
Anna Bon (1739— ?): Menuet
Anna Bon (1739— ?): Menuet con variationi
Leopold Mozart (1719—1787): Bourrée
Christoph Willibald Gluck (1714—1787): Boldog lelkek tánca
Anonymus: Régi francia tánc
Anton Diabelli (1781—1858): Rondo
Joseph Haydn (1732—1809): Allegro
Joseph Haydn (1732—1809): Menuet
Joseph Haydn (1732—1809): Allegro
Joseph Haydn (1732—1809): Allegro
Wolfgang Amadeus Mozart (1756—1791): Dal
Wolfgang Amadeus Mozart (1756—1791): Aria
Ludwig van Beethoven (1770—1827): Német tánc
Ludwig van Beethoven (1770—1827): Sonatina
Ludwig van Beethoven (1770—1827): Kontratánc
Ludwig van Beethoven (1770—1827): Német tánc
Ludwig van Beethoven (1770—1827): Rondo
Ludwig van Beethoven (1770—1827): Német tánc
Franz Schubert (1797—1828): Ländler
Franz Schubert (1797—1828): Ländler
Franz Schubert (1797—1828): Ländler
Franz Schubert (1797—1828): Ländler
Franz Schubert (1797—1828): Menuet
Franz Schubert (1797—1828): Német tánc
Franz Schubert (1797—1828): Scherzo
Franz Schubert (1797—1828): Andante
Pjotr Iljics Csajkovszkij (1840—1893): Régi francia dal
Robert Schumann (1810—1856): Dal
Robert Schumann (1810—1856): Vadászdal
Robert Schumann (1810—1856): Szilaj lovas
Mogyeszt Petrovics Muszorgszkij (1839—1881): Dal
Pjotr Iljics Csajkovszkij: Nápolyi dal
Edvard Grieg (1843—1907): Solvejg dala
Jean Gabriel Marie (1852—1928): La Cinquantaine
César Cui (1835—1918): Orientale
Szervánszky Endre (1911—1977): Magyar tánc
Sugár Rezso (1952): Valse
Kodály Zoltán (1882—1967): Gyermektánc
Kodály Zoltán (1882—1967): Gyermektánc
Kodály Zoltán (1882—1967): Gyermektánc
Georg Friedrich Händel (1685—1759): Menuet
Georg Friedrich Händel (1685—1759): La Paix
Henry Purcell (1659—1695): Duet
Ludwig van Beethoven (1770—1827): Örömóda
Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809—1847): Oszi dal
Camille Saint-Sa?ns (1835—1921): Ave Maria
César Franck (1822—1890): Panis Angelicus