Koncertjeink
 

Szolfézs tanszaki nap
2015. február 26. 15óra
Cs. Nagy Tamás Hangversenyterem

 
Szolfézs tanszaki nap – mûsor:

1. Gyerekek, tanulók köszöntése – Lukszics Hajnalka
2. Vers: Lelkes Sára: Négy évszak az Alföldön – szerzõ
3. Európai gyermekdalok - évszakok: EK 2. osztályos csoport – Lukszics H. növendékei

NYÁR blokk:
1. Vers - Gazdag Erzsi: Hol van a nyár Csóvári-Katona Flóra
2. Mozart: Ó, felvirradt… (Galbács G. növendékei – tanárok)
3. Nyár kánon Przymuszala Nándor furulya (felk. tanár: Kiss Zs.)
Przymuszala András furulya
4. Gryllus – csokor Brenner Judit növendékei
Hangszeren közremûködnek: Fuchs Benjamin ütõ
Hevesi Eszter cselló, Hámori Eszter zongora

ÕSZ blokk:
1. Vers - Csukás István: Õszi tücsök Kolozsi Laura, Halász Gergõ
2. Népdalcsokor: Kurucz Gy.-né Láng Ilonka növendékei
Õ szi szél fúj…,
Októbernek, októbernek elsején…
Õ sz az idõ Szent Mihály nap közeledik…
Õ sszel érik babám…
3. Lisznyai: Õsz Szászvárosi Katalin cselló (felk. tanár: Dr. Masopust Katalin
zong. kísér: Illéssy Miklós)
4. Mendelssohn: Õszi dal növendék – tanár kórus (Galbács G., Gyurkovicsné Á. B.
Lukszics H. növendékei)

Mese: Patrik Judit

TÉL blokk:
1. Vers – Gazdag Erzsi: Hó-farsang Veres Kíra Bianka
Weöres Sándor: Tél Gottfried Anna
2. Mozart: Mily szép… Galbács Gabriella növendékei
3. Orbán György: Téli erdõ Tóth-Szurdok Balázs zongora (felk. tanár: Jámborné S. M.)
4. Kecskeduda bemutatása - 2 népdal Dobos Levente
(Farsang három napjában, Karácsonyi ének)
5. Vivaldi: Tél II. tétel Hárs Anna hegedu (felk. tanár: Mohai Éva – zong. kísér:
Patrik Judit)
6. Gryllus – csokor Brenner Judit növendékei

Találós kérdések, játék: Dunavölgyiné Fördos Ildikó
Moldvai népdalok (évszakokhoz kötõdõ csokor): Pikéthy Tibor Zenemuvészeti Szakközépiskola népi
énekes növendékei (felk. tanár: Agod Alíz)

TAVASZ blokk:
1. Vers - Andók Veronika: Tavasz van Slezsák Júlianna
2. Földmûvesek éneke Palánki Orsolya furulya (felk. tanár: Lachegyi Imre)
3. Majkapar: Tavasszal Oláh Bence zongora (felk. tanár: Szalárdyné K. E.)
4. Mendelssohn: Üdvözlet Brusznyai Margit, Patrik J., Galbács G. növendékei
5. Gurlitt: Tavasz Sándor Kinga zongora (felk. tanár: Jámborné S. M.)
6. Balázs Árpád: Tavaszébresztõ Kórus – vezeti: Gy.-né Áfra Bea (zongora: Patrik J.)