COVID -19 HIGIÉNIAI ÉS BIZTONSÁGI PROTOKOLL
 
A Váci Bartók-Pikéthy Zeneművészeti Szakgimnázium és Zeneiskola, AMI székhelyére vonatkozó szabályok. A telephelyeinknek otthont adó iskolákban az ott kifüggesztett szabályok az irányadók.

1. ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÓ

• Az EMMI protokollja alapján, az iskolai nevelőtestület által hozott intézkedésekkel biztosítható a diákok, szülők szempontjából is biztonságos üzemeltetés.
• Iskolánk COVID-19 Protokollja a honlapon és a portán is elérhető az iskolahasználók számára. A legfontosabb információkat már az első tanítási napon ismertettük diákjainkkal.
• Az iskola vezetősége folyamatosan figyelemmel kíséri az Operatív Törzs rendelkezéseit, a hatósági intézkedéseket, valamint a szakmai és egészségügyi szervezetek naprakész információit és ajánlásait, melyeket azonnal a gyakorlatban is alkalmazunk.
• Az iskola vezetősége folyamatosan, rendszeres gyakorisággal ellenőrzi a higiéniai előírások maximális betartását.
• Az iskola nevelőközösségnek tájékoztatást adtunk a koronavírussal kapcsolatos tudnivalókról, teendőkről, esetleges koronavírus megbetegedés gyanúja esetén a tennivalókról.
• Intézményünk nem fogad olyan diákot, akinél a koronavírus betegség gyanúja felmerülhet. Ilyen esetben a fertőző betegségek jelentésének rendjéről szóló 1/2014. (I. 16.) EMMI rendelet, a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet, valamint az EMMI által kiadott protokoll előírásainak megfelelően járunk el.
• A mosdókban virucid tartalmú kézmosók kerültek kihelyezésre a diákok és a munkatársak részére.
• A diákok által gyakran érintett felületeket (kilincsek, korlátok, csaptelepek, villanykapcsolók stb.) naponta legalább kétszer fertőtlenítjük.
• A termeket speciális, közösségi tereket, mosdókat vírusölő fertőtlenítő tisztítószerekkel naponta takarítjuk, különös figyelmet fordítva a kiemelten használt területek fertőtlenítésére (ajtókilincsek, fogantyúk, villanykapcsolók, csaptelepek, stb.). Ennek dokumentálása a TAKARÍTÁSI NAPLÓBAN rögzítésre kerül.

2. AZ INTÉZMÉNYEK LÁTOGATÁSA, RENDEZVÉNYEK

• A közösségi terekben kötelező a maszk viselése!
• A szülők, hozzátartozók, idegen személyek az iskola épületébe NEM léphetnek be.
• Nagy létszámú tanuló vagy pedagógus egyidejű jelenlétével járó rendezvényeket, koncerteket az elso félévben nem tartunk.
• Személyes megjelenéssel járó szülői értekezleteket nem tartunk, a szükséges információkat elektronikus felületeken küldött üzenet formájában juttatjuk el a szülőkhöz.
• A nevelési-oktatási intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló látogathatja. Kérjük a szülőket, hogy amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, a NNK aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.
• Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmény működtetésében csak egészséges és tünetmentes dolgozó vehet részt.
• Minden szükséges intézkedést megteszünk az intézményben az intézményi csoportosulások megelőzése érdekében a tanév folyamán, mind az intézmény területén, mind az intézmény épülete előtt.
• Az osztálytermekben lehetőség szerint gondoskodunk a tanulók lazább elhelyezéséről.
• A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező.
• A tantermekben a felületfertőtlenítést minden növendék után elvégezzük, az osztálytermekben naponta történik a fertőtlenítés.
• A testnevelés órákat az időjárás függvényében szabad téren tartjuk. Az órák során mellőzni kell a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat.

3. EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA

• Az intézmény bejáratánál vírusölő hatású kézfertotlenítot biztosítunk, melynek használata minden belépő számára kötelező.
• A mosdókban biztosítjuk a szappanos kézmosási lehetőséget, melyet kiegészítünk a folyosón elhelyezett vírusölő hatású kézfertőtlenítési lehetőséggel.
• A személyi higiéné alapvető szabályairól a tanulóknak részletes, az adott korosztálynak megfelelő szintű tájékoztatást adunk. Felhívjuk a tanulók figyelmét az úgynevezett köhögési etikettre: papír zsebkendo használata köhögéskor, tüsszentéskor, majd a használt zsebkendő szemeteskukába dobása és alapos kézmosás, kézfertőtlenítés.
• A fertőtleníto takarítás során kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a kézzel gyakran érintett felületek (a padok, asztalok, székek, az ajtó-, ablakkilincsek, korlátok, villany- informatikai eszközök (billentyűzet, monitor, egér, egérpad, stb.), mosdók csaptelepei, WC lehúzók, stb.) hangszereket valamint a padló és a mosható falfelületek vírusölő hatású szerrel fertőtlenítésére kerüljenek.
• Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet fordítunk a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre, mely vonatkozik minden zárt térre. A helyiségek ablakát időjárás függvényében lehetoőség szerint nyitva tartjuk.
• Az iskola aulájában a bútorokat egymástól 1,5 méteres távolságra helyeztük el.
• Ahol erre a rendelkezésre álló tér lehetőséget ad, biztosítjuk a megfelelő fizikai távolságtartást, hogy legalább 1,5 m távolság legyen megtartható.

4. ISKOLA EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS SZABÁLYAI

• Amennyiben a gyermeknél fertőzés tünetei észlelhetők, jelen tájékoztató „Teendők beteg személy esetén” pontja szerinti intézkedések megtétele szükséges, mely egyidejuleg kiegészítendő a helyiség és az eszközök fertőtlenítésével, és alapos szellőztetéssel.

5. TANULÓI HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE

• Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik pl. tartós betegsége miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak tekintjük. Igazolt hiányzásnak tekintjük továbbá, ha a tanuló hatósági karanténba kerül, a részére előírt karantén idoszakára. A karantén időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett, részt vehet az oktatásban az iskola által használt KRÉTÁBAN.
• A tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint érvényes, azok betartása szerint járunk el.

6. TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN

• Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul elkülönítjük, értesítjük az iskolaegészségügyi orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. Gyermek esetén értesítjük a szülőt/ gondviselőt akinek a figyelmét felhívjuk arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát, és azt követően az orvos utasításainak alapján járjanak el.
• A tanuló az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással térhet vissza, melyet az intézmény elfogad, azt saját hatáskörben nem bírálhatja felül.
• Amennyiben krónikus betegséggel élő gyermek az új koronavírus okozta járványügyi helyzet miatt speciális eljárást, védelmet igényel, erről a kezelőorvosnak kell döntenie, mely alapján tesszük meg a szükséges intézkedéseket.

7. KOMMUNIKÁCIÓ

• Felhívjuk az iskola közösségéhez tartozók – szülők, pedagógusok, tanulóink – figyelmét, hogy hiteles forrásokból tájékozódjanak. Az oktatással kapcsolatos híreket a www.kormany.hu és a www.oktatas.hu felületein lehet/kell követni.